• Zwroty i reklamacje

Zwroty

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA W SKLEPIE TutajKupisz.pl ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.    Odstąpienie od umowy – dotyczy tylko Konsumentów.
2.    Prawo odstąpienia od umowy
Informujemy Państwa, iż mają  Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania  jakiejkolwiek przyczyny.
Termin  do odstąpienia od umowy wygasa po  upływie 14 dni od dnia w którym  weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w  którym osoba trzecia inna niż  przewoźnik i wskazana przez państwa  weszła w posiadanie rzeczy.
Aby  skorzystać z prawa odstąpienia od  umowy, muszą Państwo poinformować nas  o swojej decyzji o odstąpieniu od  niniejszej umowy. Aby to zrobić mogą   Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub    jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na nasz    adres mailowy: tutajkupisz24@gmail.com lub poczta na adres pocztowy:
GRZ Grzegorz Zagórski
Nowy Starogród 11
05-332 Siennica

Aby  zachować termin do  odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo  informację  dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa  odstąpienia od umowy  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Przykładowy wzór:Ja/My  (*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od  umowy sprzedaży następujących rzeczy:
...
Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*) Towaru (ów): ..
Imię i nazwisko konsumenta (-ów): ...
Adres konsumenta (-ów): ...
Proszę / prosimy (*) o zwrot środków na niżej podany numer rachunku bankowego: ...
Data: ... Podpis konsumenta : ...

3.    Skutki odstąpienia od umowy
W   przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie   otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z   wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa   sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia   oferowany przez nas), niezwłocznie a w każdym przypadku nie później
niż   14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o   wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności   dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały   przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie   zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. 
Ponadto informujemy,   iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy   lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od   tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:
GRZ Grzegorz Zagórski
Nowy Starogród 11
05-332 Siennica

niezwłocznie,  a w  każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali  nas  Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany,   jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Gwarancje

Do produktu dołączane są gwarancje producenta lub wysyłane drogą mailową. 

Naprawy gwarancyjne wykonywane są w punktach podanych przez producenta w gwarancji.

Gwarancja może mieć inny okres niż 24msc szczegóły w opisie produktu. Jeśli nie ma takiej informacji proszę o kontakt mailowy (tutajkupisz24@gmail.com)

 

Reklamacje 

Uwaga ważne!

Przed odesłaniem produktu w ramach reklamacji proszę bezwzględnie o kontakt. Podam wtedy adres do wysyłki gdyż przedmioty wysyłane są z kilku magazynów w Polsce.  Odesłanie przedmiotu pod adres firm jest możliwy ale znacznie wydłuży proces reklamacji.